DALŠÍ KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka ISŠ HPOS Příbram vyhlašuje další kolo přijímacího řízení pro doplnění volné kapacity ve vybraných oborech vzdělání. Jedná se o tyto obory vzdělání:

obory vzdělání s maturitní zkouškou:

  • 65 – 42 – M/01 Hotelnictví
  • 65 – 42 – M/02 Cestovní ruch
  • 64 – 41 -L/51 Podnikání – nástavbové dvouleté studium pro absolventy oborů vzdělání s výučním listem

obory vzdělání s výučním listem:

  • 65 – 51 – H/01 Kuchař – číšník
  • 66 – 52 – H/01 Aranžér
  • 29 – 54 – H/01 Cukrář

Přihlášky ke vzdělávání ve všech uvedených oborech škola přijímá nejpozději do 31. 8. 2017. Uchazeči budou přijímáni průběžně do naplnění kapacity jednotlivých oborů vzdělání.

Kritéria přijímacího řízení:

  • v oborech vzdělání s výučním listem budou uchazeči přijímáni podle stejných kritérií jako v 1. kole
  • v oborech vzdělání s maturitní zkouškou budou uchazeči přijímáni podle stejných kritérií jako v 1. kole s výjimkou všeho, co se týkalo jednotné přijímací zkoušky, která byla povinná pouze pro 1. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení naleznete na stránkách školy (Studium/Přijímací řízení/konkrétní obor)