Nabídka oborů vzdělání na rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme obory vzdělání:

zakončené maturitní zkouškou

Hotelnictví 

Cestovní ruch

Podnikání

zakončené výučním listem

Aranžér

Cukrář

Kuchař – číšník