Nabídka oborů vzdělání na rok 2018/2019

Ve školním roce 2018/2019 nabízíme obory vzdělání:

zakončené maturitní zkouškou

Hotelová škola 

Služby cestovního ruchu

Škola, sport, humanitní studia

Podnikání

Termíny jednotné zkoušky:
1. termín: 12. dubna 2018
2. termín: 16. dubna 2018

zakončené výučním listem

Aranžér

Cukrář

Kuchař – číšník