Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: iss@pbm.czn.cz

Výchovný poradce.

Mgr. Marie Velflová – výchovná poradkyně

jing-jang

KONZULTAČNÍ HODINY:

Úterý, čtvrtek a pátek – 6. VH

Kontakt:
Mgr. Marie Velflová, marie.velflova@atlas.cz, 318 623 742,   l. 136

Poskytované služby:

– poskytování kontaktů na odborníky,

– pomoc při řešení problémů se školní neúspěšností žáka,

– pomoc žákům s SPU (Dysclub),

– konzultace v problematice mezilidských vztahů (šikana, adaptace na školní docházku, …),

– aktivity prevence společensky nežádoucích jevů,

– kariérové poradenství.

INFORMACE:

Užitečné odkazy pro všechny (včetně rodičů):

http://seznamsebezpecne.cz

http://bezpecnyinternet.cz

http://drogy-info.cz

http://drogovaporadna.cz

http://odrogach.cz

http://poradna.adiktologie.cz

http://infoabsolvent.cz

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ