Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: info@iss.pb.cz

Stravování.

Stravování žáků školy je zajišťováno pracovištěm praktického vyučování
Na Plzeňské, Plzeňská 75, Příbram II.

Cena stravenky činí pro studenty školy 35 Kč.

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ Příbram