kontaktujte nás: tel. 318 623 742, e-mail iss@pbm.czn.cz

Stravování.

Stravování žáků školy je zajišťováno pracovištěm praktického vyučování
Na Plzeňské, Plzeňská 75, Příbram II.

Cena stravenky činí pro studenty školy 31 Kč.

Back to Top