kontaktujte nás: tel. 318 623 742, e-mail iss@pbm.czn.cz

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018.

SEZNAM ŽÁKŮ PŘIJATÝCH V 1. KOLE DO OBORŮ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno dne 22. dubna 2017. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole.

 

 

Back to Top