Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: iss@pbm.czn.cz

Pedagogické Lyceum.

Pedagogické lyceum

čtyřleté denní studium s maturitní zkouškou 78-42-M/03

Charakteristika oboru:
Tento obor je určen uchazečům se zájmem o humanitní obory, pedagogiku, psychologii, estetickou výchovu a tělesnou výchovu. Studium je ukončeno maturitní zkouškou, studenti získají úplné střední odborné vzdělání a mohou se ucházet o přijetí na vyšší odborné nebo vysoké škole.

Učební plán praxe:

Praktické vyučování se uskutečňuje na smluvních pracovištích (v základních školách, mateřských školách, ve sportovních oddílech aj.)

Uplatnění v praxi
Absolventi jsou připravováni pro další studium na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce, sociologie, kulturní antropologie, mediální studia, jazyková studia nebo v oborech připravujících učitele nebo vychovatele (např. učitelství pro mateřské školy, učitelství pro první stupeň ZŠ, dvouoborové kombinace učitelství pro ZŠ a SŠ) .  Díky základům v oblasti práva a správního řízení mají předpoklady také pro práci asistenta pedagoga nebo pro pomoc v rodině při individuálním vzdělávání dětí, podle studované specializace se mohou uplatnit v oblasti volného času a zájmové činnosti dětí a dospělých. Dále mohou pracovat pro fit centra, sportovní oddíly, organizace obchodující se sportovním zařízením, vybavením, dále se uplatňují jako osobní trenéři, nutriční specialisté, maséři či ve vlastní podnikatelské činnosti.

Možnosti dalšího studia:
Absolvent je připraven ke studiu na vyšší odborné škole nebo vysoké škole.

Požadavky na přijetí:
– velmi dobrý prospěch na základní škole
– splnění podmínek přijímacího řízení na střední školy
– úspěšné vykonání přijímacích zkoušek (viz. kritéria)
– vhodné společenské chování a vystupování
– dobrý zdravotní stav
–  při zvoleném zaměření na TEV bude na začátku druhého ročníku vyžadováno zdravotní potvrzení od sportovního lékaře

 

Download dokumentů
Informace – výchovný poradce

Učebnice:
Pedagogické lyceum – 1. ročník

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ