Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: info@iss.pb.cz

Maturitní zkoušky – aktuální informace.

ČASOVÝ HARMONOGRAM ÚSTNÍCH MZ 2020

22. 6. – 27. 6. 2020 – ústní MZ – CR4, HT4 (konkrétní harmonogram bude vyvěšen na webu školy a na nástěnce ve vestibulu školy)

15. 6. – 19. 6. 2020 – ústní MZ – PO2 (konkrétní harmonogram bude vyvěšen na webu školy a na nástěnce ve vestibulu školy)

9. 6. 2020 – praktická zkouška PO2 – 7:30 v učebnách č. 29 a 30 (dle rozpisu na dveřích učeben).

1. 6. (Ma, Aj, Fj) – 2. 6. 2020 (CJ, NJ, RJ) – didaktické testy (konkrétní harmonogram bude upřesněn MŠMT; žáci dostanou minimálně 5 dní před konáním zkoušky pozvánku, kde budou další základní informace – zkouška, čas, místnost)

Aktuální informace

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ Příbram