Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: iss@pbm.czn.cz

Kuchař – číšník.

Kuchař – číšník

tříleté studium zakončené výučním listem 65-51-H/01

Charakteristika oboru:                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Výroba běžného sortimentu jídel teplé a studené kuchyně, jídel dietních, racionálních, jejich výdej, příprava pokrmů pro běžné i slavnostní příležitosti. Obsluha hostů ve stravovacích zařízeních, práce s penězi a tržbou. Ošetřování nápojů, příprava tabulí včetně slavnostních a obsluha u nich. Základy potřebné k samostatnému podnikání. Obor je náročnější než samostatný obor kuchař nebo číšník a klade zvýšené požadavky na přípravu studenta. Žáci 1. a 2. ročníku mají možnost při studiu společného základu ještě svoji volbu zvažovat, ve 3. ročníku se profilují na zaměření kuchař nebo číšník nebo kuchař – číšník.

Uplatnění v praxi:
Obor připravuje na povolání kuchaře nebo číšníka s uplatněním v restauracích, hotelích a stravovacích zařízeních. Též je vhodný jako příprava k samostatnému podnikání v gastronomickém oboru.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se mohou absolventi  hlásit k nástavbovému studiu přímo na naší škole a to denní formou (2 roky), které je zakončeno maturitní zkouškou.

Název nástavbového oboru: Podnikání  64-41-L/51

Požadavky na přijetí:
– dobrý prospěch na ZŠ
– dobrý zdravotní stav bez vad pohybového aparátu, alergií, ekzémů apod.

Download dokumentů:
INFORMACE-PV-15-K-Č
Informace – výchovný poradce

Učebnice:
Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ