Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: iss@pbm.czn.cz

Aranžér

tříleté studium 66-52-H/01

Charakteristika oboru:
Obor je určen pro hochy i dívky a soustřeďuje se na získání dovedností v oblasti aranžování zboží, zhotovování různých propagačních prostředků, příprav a realizaci propagačních akcí.

Uplatnění v  praxi:
V obchodních institucích, na výstavách a veletrzích,  marketingových odděleních firem a v reklamních agenturách.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:
Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se mohou absolventi hlásit k nástavbovému studiu a to denní formou (2 roky), které je zakončeno maturitní zkouškou.

Název nástavbového oboru: Podnikání  64-41-L/51

Požadavky na přijetí:
– dobrý prospěch na ZŠ
– talentové předpoklady pro zvolený obor
– odpovídající zdravotní stav

Download dokumentů:
INFORMACE-PV-15-AR (3)
Informace – výchovný poradce

Učebnice:
Aranžér – 1. ročník
Aranžér – 2. ročník
Aranžér – 3. ročník

 

 

 

 

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ