Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: info@iss.pb.cz

ROP NUTS 2 Střední Čechy – Moderní technologie ve výuce.

rop střední čechy

Škola je zapojena do projektu Středočeského kraje „Moderní technologie ve výuce“, který byl schválen v rámci projektu z Regionálního operačního programu soudržnosti Střední Čechy. Cílem projektu je zkvalitnění vzdělávání ve středních školách zřizovaných Středočeským krajem prostřednictvím zavádění moderních technologií do výuky.

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ Příbram