Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: iss@pbm.czn.cz

Hotelnictví.

JARO 2020

Přihláška k MZ: nutno odevzdat do 1. 12. 2019

Písemné zkoušky společné části MZ 2020:

písemná práce z ČJL –

písemná práce z ANJ, NEJ a RUJ –

didaktický test z MAT, ANJ –

didaktický test z ČJL, NEJ, RUJ –

Ústní zkoušky společné části a profilové části MZ 2020:

18. 5. 2020 – 22. 5. 2020

PODZIM 2020

Termín odevzdání maturitní práce pro podzimní termín MZ:  ZŘTV J. Černý

Písemné zkoušky společné části MZ 2020:

didaktický test MAT, NEJ a RUJ –

písemná práce z ČJL a didaktický test z ČJL –

didaktický test z ANJ a písemná práce z NEJ, RUJ a ANJ –

Ústní zkoušky společné části a profilové části MZ 2020: (Konkrétní rozpis bude uveden na webových stránkách školy.)

MZ 2020 – obor Hotelnictví

Kritéria hodnocení profilových zkoušek MZ

Tematické okruhy profilové MZ – RUJ

Tematické okruhy profilové MZ – NEJ

Tematické okruhy profilové MZ – MAT

Tematické okruhy profilové MZ – HOT

Tematické okruhy profilové MZ – EKO

Tematické okruhy profilové MZ – FRJ

Tematické okruhy profilové MZ – ANJ

Tematické okruhy profilové MZ – ZSV

Temat. okruhy SČMZ – ANJ – 3. část (HT, CR)

Temat. okruhy SČMZ – RUJ – 3. část

Temat. okruhy SČMZ – NEJ – 3. část

Školní seznam četby k MZ 2020

Zadání a pravidla tvorby maturitní práce

Technické parametry zpracování MP

Pravidla obhajoby maturitní práce

MP 2020 HT4

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ