Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: info@iss.pb.cz

Hotelnictví.

Maturitní zkoušky 2020

MZ podzim 2020:

Odevzdání maturitní práce: do 19. 6. 2020

Přihlášení k MZ:

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v podzimním zkušebním období, musí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 25. července 2020. Přihlášky můžete vyplnit a odevzdat v kanceláři u N. Vršecké 23. 7. 2020 od 8:00 do 12:00 a 24. 7. 2020 od 8:00 do 12:00.

Ústní zkoušky: 16. – 18. 9. 2020 (podrobný časový rozpis žáků bude zveřejněn na webových stránkách školy)

MZ 2020 – obor Hotelnictví

Harmonogram maturitních zkoušek

Kritéria hodnocení profilových zkoušek MZ

Tematické okruhy profilové MZ – RUJ

Tematické okruhy profilové MZ – NEJ

Tematické okruhy profilové MZ – MAT

Tematické okruhy profilové MZ – HOT

Tematické okruhy profilové MZ – EKO

Tematické okruhy profilové MZ – FRJ

Tematické okruhy profilové MZ – ANJ

Tematické okruhy profilové MZ – ZSV

Temat. okruhy SČMZ – ANJ – 3. část (HT, CR)

Temat. okruhy SČMZ – RUJ – 3. část

Temat. okruhy SČMZ – NEJ – 3. část

Školní seznam četby k MZ 2020

Maturitní práce + konzultant a oponent

Formální úprava maturitní práce

Obhajoba maturitní práce

Prezentace k obhajobě

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ Příbram