Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: iss@pbm.czn.cz

Podnikání.

JARO 2019

Přihláška k MZ: nutno odevzdat do 1. 12. 2018

Písemné zkoušky společné části MZ 2019:

písemná práce z ČJL – 10. 4. 2019

písemná práce z ANJ, NEJ a RUJ – 11. 4. 2019

didaktický test z MAT, ANJ – 2. 5. 2019

didaktický test z ČJL, NEJ, RUJ – 3. 5. 2019

Ústní zkoušky společné části a profilové části MZ 2019:

20. 5. 2019 – 24. 5. 2019

Praktická zkouška z odborných předmětů:

13. 5. 2019

PODZIM 2019

Termín odevzdání maturitní práce pro podzimní termín MZ: do 7. 6. 2019 ZŘTV J. Černý

Písemné zkoušky společné části MZ 2019:

didaktický test MAT, NEJ a RUJ – 2. 9. 2019

písemná práce z ČJL a didaktický test z ČJL – 3. 9. 2019

didaktický test z ANJ a písemná práce z NEJ, RUJ a ANJ – 4. 9. 2019

Ústní zkoušky společné části a profilové části MZ 2019: 16. 9. 2019 – 20. 9. 2019 (Konkrétní rozpis bude uveden na webových stránkách školy.)

Praktická MZ z odborných předmětů: 9. 9. 2019 v 7:30

MZ 2019 – obor Podnikání

Kritéria hodnocení profilových zkoušek MZ – Podnikání

Tematické okruhy profilové MZ – MAT

Tematické okruhy profilové MZ – EKO

Tematické okruhy profilové MZ – ZSV

Tematické okruhy profilové MZ – POD

Temat. okruhy SČMZ – ANJ – 3. část (PO)

Temat. okruhy SČMZ – NEJ – 3. část

Temat. okruhy SČMZ – RUJ – 3. část

Školní seznam četby k MZ-2019

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ