Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: iss@pbm.czn.cz

Podnikání.

JARO 2020

Přihláška k MZ: nutno odevzdat do 1. 12. 2019

Písemné zkoušky společné části MZ 2020:

písemná práce z ČJL –

písemná práce z ANJ, NEJ a RUJ –

didaktický test z MAT, ANJ –

didaktický test z ČJL, NEJ, RUJ –

Ústní zkoušky společné části a profilové části MZ 2020:

18. 5. 2020 – 22. 5. 2020

Praktická zkouška z odborných předmětů:

13. 5. 2020

PODZIM 2020

Termín odevzdání maturitní práce pro podzimní termín MZ:  ZŘTV J. Černý

Písemné zkoušky společné části MZ 2020:

didaktický test MAT, NEJ a RUJ –

písemná práce z ČJL a didaktický test z ČJL –

didaktický test z ANJ a písemná práce z NEJ, RUJ a ANJ –

Ústní zkoušky společné části a profilové části MZ 2020:  (Konkrétní rozpis bude uveden na webových stránkách školy.)

Praktická MZ z odborných předmětů: 

MZ 2020 – obor Podnikání

Kritéria hodnocení profilových zkoušek maturitní zkoušky – Podnikání

Tematické okruhy profilové MZ – MAT

Tematické okruhy profilové MZ- MAP

Tematické okruhy profilové MZ – EKO

Temat. okruhy SČMZ – ANJ – 3. část (PO)

Temat. okruhy SČMZ – NEJ – 3. část

Temat. okruhy SČMZ – RUJ – 3. část

Školní seznam četby k MZ 2020

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ