Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: iss@pbm.czn.cz

Podnikání.

 

Termín praktické zkoušky: 14. 5. 2018   7:30   učebna č. 29

Termíny ústní MZ: 21. 5.  – 25. 5. 2018

Konkrétní harmonogram bude vyvěšen na nástěnce ve 2. patře. Z důvodu absence žáků může být časový rozpis posunut, proto je nutné, aby se žáci dostavili v případě dopoledních zkoušek ráno na zahájení maturit a v případě odpolední zkoušky na odpolední zahájení maturit.

 

MZ 2018 – obor Podnikání

Kritéria hodnocení profilových zkoušek MZ

 

Tematické okruhy profilové MZ 2018 – ANJ

Tematické okruhy profilové MZ 2018 – EKO (pod)

Tematické okruhy profilové MZ 2018 – MAT

Tematické okruhy profilové MZ 2018 – NEJ

Tematické okruhy profilové MZ 2018 – POD

Tematické okruhy profilové MZ 2018 – RUJ

Tematické okruhy profilové MZ 2018 – ZSV

 

Temat. okruhy SČMZ – ANJ – 3. část (PO)

Temat. okruhy SČMZ – NEJ – 3. část

Temat. okruhy SČMZ – RUJ – 3. část

 

Školní seznam četby k MZ 2018

Back to Top
ISŠ