Kontaktujte nás: tel.: 318 623 742, e-mail: iss@pbm.czn.cz

Podnikání.

Přihláška k MZ: nutno odevzdat do 1. 12. 2018

Písemné zkoušky společné části MZ 2019:

písemná práce z ČJL – 10. 4. 2019

písemná práce z ANJ, NEJ a RUJ – 11. 4. 2019

didaktický test z MAT, ANJ – 2. 5. 2019

didaktický test z ČJL, NEJ, RUJ – 3. 5. 2019

Ústní zkoušky společné části a profilové části MZ 2019:

20. 5. 2019 – 24. 5. 2019

Praktická zkouška z odborných předmětů:

13. 5. 2019

 

MZ 2019 – obor Podnikání

Kritéria hodnocení profilových zkoušek MZ – Podnikání

 

Tematické okruhy profilové MZ – MAT

Tematické okruhy profilové MZ – EKO

Tematické okruhy profilové MZ – ZSV

Tematické okruhy profilové MZ – POD

 

Temat. okruhy SČMZ – ANJ – 3. část (PO)

Temat. okruhy SČMZ – NEJ – 3. část

Temat. okruhy SČMZ – RUJ – 3. část

 

Školní seznam četby k MZ-2019

Back to Top

Logo kraje

STŔEDOČESKÝ KRAJ

ISŠ