kontaktujte nás: tel. 318 623 742, e-mail iss@pbm.czn.cz

Zájmové kroužky.

PŘEHLED VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT VE ŠK. ROCE 2014/2015
Název – zaměření Vyučující Den Hodina Místnost Počet žáků
Fotoklub Ing. Zdeněk Nevrkla čtvrtek 15:45 23
Posilování Mgr. Lenka Jorová středa 14:10 posilovna
Anglický jazyk Mgr. Jaroslava Šíbová čtvrtek 13:30 25
Anglický jazyk Mgr. Marcela Tůmová pondělí 7:05 49
Anglický jazyk – konverzace Mgr. Aneta Šlemendová úterý 7:05 57 16
Divadelní Mgr. Klára Bambasová pátek 6:45 11
Školní časopis Isšáček Mgr. Klára Bambasová dle potřeby (operativně) 48a dle zájmu
Praktická cvičení z účetnictví Ing. Václava Klimešová čtvrtek 14:10 48
Praktická cvičení z účetnictví Ing. Václava Klimešová úterý 13:20 48
Futsal Zdeněk Staroba dle rozpisu dle rozpisu hala – plavecký bazén
Aerobní a posilovací cvičení Zdeněk Staroba středa 15:00 tělocvična
Příprava k MZ z odborných předmětů pro obory HT a PO Ing. Milan Pučálka úterý 7:05 49
Cvičení z ANJ Mgr. Hana Trinerová středa (sudý týden)   pátek 12:30 / 7:05 50
Hudební Mgr. Jarmila Krůtová úterý 13:15 (operativně)
Příprava k maturitě z ČJL Mgr. Jarmila Krůtová úterý (OB4)                   čtvrtek (CR4) 7:10 50 / 7
Příprava k maturitě z ČJL Mgr. Jarmila Krůtová pondělí (HT4)                         úterý (PO2) 14:10 19 / 9
Volejbal Mgr. Blanka Suchanová pondělí (dívky) 14:00 tělocvična
Stolní tenis Mgr. Blanka Suchanová čtvrtek (dívky + hoši) 14:10 tělocvična

 

 

Back to Top