Mgr. Marie Velflová – výchovná poradkyně

KONZULTAČNÍ HODINY:

Sudý týden i lichý týden:

                                                 ÚT  6. VH,

                                                 ST  7. VH   

                                                 ČT  3. VH.

v případě krize kdykoli.

Kontakt:
marie.velflova@atlas.cz

318 623 742   l. 136

Poskytované služby:

– poskytování kontaktů na odborníky,

– pomoc při řešení problémů se školní neúspěšností žáka,

– pomoc žákům s SPU (Dysclub),

– konzultace v problematice mezilidských vztahů (šikana, adaptace na školní docházku, …),

– aktivity prevence společensky nežádoucích jevů,

– kariérové poradenství.

INFORMACE:

Užitečné odkazy pro všechny (včetně rodičů):

http://seznamsebezpecne.cz

http://bezpecnyinternet.cz

http://drogy-info.cz

http://drogovaporadna.cz

http://odrogach.cz

http://poradna.adiktologie.cz

http://infoabsolvent.c

Back to Top