Ubytování žáků naší školy zajišťuje:

Domov mládeže při SOŠ a SOU Dubno (bližší informace na www.dubno.cz pod odkazem “Info o škole”, nebo na tel. čísle 318 679 051)

Domov mládeže při SZŠ a VOŠ zdravotnické Příbram (bližší informace na szs.pb.cz/domovmladeze) nebo na tel. čísle 318 627 334.

Back to Top