Parlament žáků je důležitým článkem chodu školy, který by měl výrazně ovlivňovat prostředí, vztahy a úroveň  komunikace v naší škole.

Další jednání parlamentu žáků bude podle potřeby při opětovném zahájení prezenční výuky

Zápisy z jednání

Zástupci tříd

Back to Top