Závěrečné zkoušky učebních oborů

Rozpis studentů u závěrečné zkoušky – zde

Základní informace

Vedení školy rozhodlo, že se písemná část ZZ nekoná. Žáci musí vykonat pouze ústní a praktickou část, jejichž obsah i formu si škola vhodně upraví s ohledem ke stávající situaci.

Termín odevzdání Samostatné odborné práce (SOP): do 31. března 2021  třída S3A a AC3B (obor vzdělání Cukrář)

Samostatná odborná práce /SOP/ – SOP odevzdat ve škole UOV p. Šedivému – kancelář ODV(nejlépe po domluvě na přesném termínu převzetí SOP).

Ústní část závěrečné zkoušky:

Třída AC3B
Zkouška se bude konat v budově školy dne 17. června 2021 /čtvrtek/
Ø dopoledne obor Ar
Ø odpoledne obor Cu

Pořadí u zkoušky a čas zkoušky bude upřesněn.

Třída S3A
Zkouška se bude konat v budově školy dne 18. června 2021 /pátek/
Pořadí u zkoušky a čas zkoušky bude upřesněn.

Praktická část závěrečné zkoušky: 23. srpna 2021 /pondělí/ – 27. srpna 2021 /pátek/

Třída S3A a AC3B (obor vzdělání Cukrář)
Praktická zkouška bude probíhat na školním pracovišti PVY Na Plzeňské /Uran/.
Rozpis praktické zkoušky bude upřesněn.

Třída AC3B (obor vzdělání Aranžér)
Praktická zkouška bude probíhat na školním pracovišti PVY Telecom /dílny ISŠ/.
Rozpis praktické zkoušky bude upřesněn.
Součástí praktické zkoušky bude zkouška z cizího jazyka.

Povinné praktické vyučování: od 2. srpna 2021 /pondělí/ do 20. srpna 2021 /pátek/
Tato součást praktické závěrečné zkoušky bude probíhat výhradně na školních pracovištích Na Plzeňské (Uran) a na Telecomu (dílny ISŠ). Tato povinná praktická výuka je náhradou za zameškanou praxi ve školním roce 2020/2021 s cílem doplnit si potřebné znalosti, vědomosti a dovednosti.

Předání výučních listů bude probíhat  od 30. srpna 2021 /pondělí/ do 3. září 2021 /pátek/
Přesný termín předání výučních listů bude upřesněn u praktické závěrečné zkoušky.

Back to Top