Termíny závěrečných zkoušek

Písemné zkoušky: 9. 9. 2019

Praktické zkoušky: 10. 9. – 17. 9. 2019

Ústní zkoušky: 25. 9. 2019

Termín odevzdání SOP

Termín předání výučních listů

Back to Top