VYHLÁŠENÍ DALŠÍHO KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Ředitelka Integrované střední školy hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, vyhlašuje za účelem naplnění předpokládaného stavu žáků další kolo přijímacího řízení pro obory:

Hotelnictví 65-42-M/01
Cestovní ruch 65-42-M/02
Pedagogické lyceum 78-42-M/03
Podnikání 64-41-L/51
Kuchař- číšník 65-51-H/01
Cukrář 29-54-H/01
Aranžér 66-52-H/01

Kritéria PZ – obory s MZ
Kritéria PZ – obory s VL
Kritéria PZ – obor Podnikání
Přijímání do vyššího ročníku SŠ

Back to Top