Ochrana osobních údajů – informace o zpracování

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114, příspěvková organizace se sídlem ul. Gen. Tesaříka 114, 261 01 Příbram jako správce osobních údajů (dále již jen „správce“) v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR) EU, účinného od 25. 5. 2018 informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.

Osobní údaje správce zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro účely zpracování viz příloha: Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování naleznete zde

Svá práva vůči správci uplatňujte cestou pověřence pro ochranu osobních údajů:

písemně: Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram Ul. Gen. R. Tesaříka 114 261 01 Příbram

mailem: poou@iss.pb.cz

Na správce je možné se k uplatnění práv v oblasti osobních údajů možné obracet:

 • Osobně v sídle správce (ul. Gen. Tesaříka 114, 261 01 Příbram 1) v úředních hodinách 

 • Poštou na adresu správce (Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114)

 • e-mailem: iss@pbm.czn.cz

 • Prostřednictvím datové schránky

Výše uvedenými způsoby je možné se ke správci obracet za účelem uplatnění práva k osobním údajům na:

 • Přístup

 • Opravu

 • Výmaz

 • Omezení zpracování

 • Přenositelnost údajů

 • Námitku proti zpracování

 • Odvolání souhlasu se zpracováním

 • a dalších práv podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Žádosti budou zpracovány do jednoho měsíce od jejich obdržení. Tuto lhůtu lze ve výjimečných případech prodloužit až na dva měsíce, zejména v obtížných případech, o čemž bude subjekt údajů správcem informován.

Sazebník úhrad GDPR nákladů za poskytování informací naleznete zde. 

Back to Top