V návaznosti na opatření obecné povahy MŠMT ze dne 5. 1. 2021 ředitelka školy dodatečně rozhodla o nekonání školní přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022. Uchazeči budou přijímáni dle kritérií přijímacího řízení na základě výsledků z předchozího vzdělávání.

V Příbrami dne 4. 3. 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sjednotilo termín ukončení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu uchazečů ve všech oborech středního vzdělávání na nejdříve 19. května 2021. Zápisový lístek musí být odevzdán do 10 pracovních dnů, tzn. do 2. června 2021.

V Příbrami dne 17. 3. 2021

Back to Top