Vážení zákonní zástupci, vážení žáci,

Přítomnost žáka na prezenční výuce je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví podmíněna testováním antigenními testy, které bude probíhat ve škole vždy v pondělí. Testování se bude týkat i těch, kteří jsou očkováni nebo prodělali onemocnění covid-19. Testovaní nebudou ti, kteří předloží potvrzení o negativním výsledku RT-PCR vyšetření absolvovaném nejdéle před 72 hodinami nebo antigenního testu provedeného poskytovatelem zdravotních služeb nejdéle před 24 hodinami. Pokud žáci odmítnou účast na testování, budou povinni používat po celou dobu pobytu ve škole ochranné prostředky dýchacích cest, včetně výuky ve třídách. Testování budou probíhat ve třídách vždy 1. vyučovací hodinu. Žáci, kteří se zúčastní praktické výuky, budou testováni v budově školy

Sdělení k postupu při výskytu „pozitivního“ žáka ve třídě

Dle platných pravidel (Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví v platném znění) trvá nařízená karanténa 5 dnů od doby posledního kontaktu s nemocnou osobou.

Karanténní opatření, se nevztahují na žáky, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a od pozitivního výsledku testu neuplynulo více než 180 dnů nebo jsou plně očkováni proti nemoci Covid-19 a od poslední dávky uplynulo minimálně 14 dnů a nevykazují klinické příznaky onemocnění. Tito žáci se mohou účastnit prezenční výuky.

Osoby v karanténě mají povinnost absolvovat jeden PCR test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Těmto žákům budou materiály z probíhající výuky zadávány zejména formou domácích úkolů či materiálů na MS Teams. Synchronní distanční výuku pro ně škola realizuje pouze v omezeném rozsahu.

V SMS zprávě ze systému „chytré karantény“ obdrží zákonný zástupce (škola poskytuje hygieně dostupný telefonický kontakt) potřebné kódy a informace k dalšímu postupu (včetně vystavení žádanky k PCR odběru). Žádanku na PCR test může vystavit také praktický lékař.

Škola v takovýchto případech se vždy řídí pokyny pracovníků Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, územní pracoviště Příbram. V případě dalších dotazů ohledně karanténních opatření se prosím obracejte na KHS.

 

 

Back to Top