Informace pro žáky a zákonné zástupce

1. Od 4. ledna 2021 do odvolání platí pro žáky všech ročníků zákaz osobní přítomnosti ve škole (platné jak pro teoretické vyučování, tak i praktické vyučování).
Žáci se zúčastňují povinného distančního vzdělávání (dále již jen DV) a to v příslušných časech stanovených jednotlivými vyučujícími.

2. Rozpis (organizace) výuky v týdnu od pondělí 4. do pátku 8. ledna 2021:

  ○ AC2A, S1A, S3A
  ○ PL1, PL2, PL3, CR2, HC1, HT2, HC3, HC4, PO1A, PO1B, PO2

3. Odborný výcvik (pro třídy AR1B, C1B, AC3B, S2B) a praxe (studijní bory) neprobíhají.

4. V následujícím týdnu (od pondělí 11. 1. do pátku 15. 1. 2021) je pak změna turnusů, kdy teoretické vyučování formou DV mají tyto třídy:

  ○ AR1B, C1B, AC3B, S2B
  ○ PL1, PL2, PL3, CR2, HC1, HT2, HC3, HC4, PO1A, PO1B, PO2

5. Do odvolání pak dochází k pravidelnému střídání výše popsaných týdenních turnusů.

Pro tyto třídy je nadále v platnosti níže uvedený „Rozvrh online výuky“. V příslušných časech je nezbytné se připojovat k on-line výuce.

Upozornění pro žáky:
Průběžně aktualizujeme veškeré informace o nástupu žáků do školy, včetně změn v Rozvrhu on-line výuky. 
Je nutné pravidelně sledovat změny.

Základní pravidla a informace pro distanční výuku
Rozvrh online výuky – pravidelně akutalizován – NUTNO SLEDOVAT
Návod aplikace Office365_TEAMS
Návod aplikace BAKALÁŘI
Postup instalace aplikace Bakalari na mobilní telefon

Back to Top