Informace pro žáky a zákonné zástupce

Od pondělí 19. dubna 2021 do odvolání platí pro žáky všech ročníků zákaz osobní přítomnosti ve škole s výjimkou domluvených konzultací v teoretickém vyučování (učitel + max. 6 žáků) a také skupinových konzultací (učitel OV + max. 6 žáků) zajišťovaných pro žáky třetích ročníků v rámci odborného výcviku.

Přítomnost žáka na konzultacích je na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví podmíněna testováním. Výjimkou jsou individuální konzultace (učitel + jeden žák). Bližší informace k testování naleznete zde.

Teoretické vyučování formou distanční výuky (dále jen DV) mají v týdnu od pondělí 19. 4. do pátku 23. 4. 2021 tyto třídy:

  ○ AR1B, C1B, AC3B, S2B
  ○ PL1, PL2, PL3, CR2, HC1, HT2, HC3, HC4, PO1A, PO1B, PO2
  ○ Odborný výcvik pro třídu S3A bude zahájen formou skupinových konzultací (max. 6 žáků) v pondělí 19. 4. 2021. Bližší informace k organizaci naleznete zde. Rozpis konzultací naleznete zde.

V týdnu od pondělí 26. do pátku 30. dubna 2021 mají teoretické vyučování formou DV tyto třídy:

  ○ AC2A, S1A, S3A
  ○ PL1, PL2, PL3, CR2, HC1, HT2, HC3, HC4, PO1A, PO1B, PO2
  ○ Odborný výcvik (pro třídy AR1B, C1B, S2B, AC3B) bude s největší pravděpodobností zahájen v pondělí 26. 4. 2021. Bližší informace k organizaci odborného výcviku, testování a rozpis účasti na jednotlivých pracovištích zveřejníme v nejbližších dnech (po zpřesnění informací ze strany MŠMT) zde
  ○ Praxe (studijní obory) na pracovištích PV neprobíhají

Do odvolání pak dochází k pravidelnému střídání výše popsaných týdenních turnusů. Pro tyto třídy je nadále v platnosti níže uvedený „Rozvrh online výuky“. V příslušných časech je nezbytné se připojovat k on-line výuce – účast je povinná.

Informace pro žáky závěrečných ročníků:
Výuka všech předmětů bude prozatím probíhat v plném rozsahu (při DV dle rozvrhu on-line výuky, v případě návratu do školy bude výuka probíhat dle platného rozvrhu hodin) a účast na ní je povinná.
Pravidla pro hodnocení vyučovacích předmětů na vysvědčení ve druhém pololetí se nemění.

Rozvrh online výuky – pravidelně akutalizován – NUTNO SLEDOVAT
Návod aplikace Office365_TEAMS
Návod aplikace BAKALÁŘI
Postup instalace aplikace Bakalari na mobilní telefon

Back to Top