Hotelnictví.

Maturitní zkoušky 2021

Přihlašování: do 1. 12. 2020

Společná část:
ČJL, CJ, MAT formou didaktických testů – konkrétní termíny budou upřesněny

Profilová část :

1. Písemné práce:
ČJL – min. 250 slov psaných rukou – výběr ze 4 zadání / časový limit – 110                  minut
CJ – delší text (min. 150 slov) a kratší text (min. 50 slov)  – výběr ze 2 zadání /         časový limit – 80 minut

2. Ústní zkoušky a obhajoba MP: 31. 5. 2021 – 4. 6. 2021
ČJL a CJ – příprava – 20 minut / zkouška 15 minut
Ostatní profilové zkoušky a obhajoba MP – příprava – 15 minut / obhajoba – 15 minut

Profilové zkoušky : 31. 5. 2021 – 4. 6. 2021

MZ 2021 – obor Hotelnictví

Tematické okruhy profilové MZ- ANJ

Tematické okruhy profilové MZ – RUJ

Tematické okruhy profilové MZ – NEJ

Tematické okruhy profilové MZ – MAT

Tematické okruhy profilové MZ – HOT

Tematické okruhy profilové MZ – EKO

Tematické okruhy profilové MZ – FRJ

Tematické okruhy profilové MZ – ZSV

Školní seznam četby k MZ

MP konzultant HC4 2021

Formální-úprava-maturitní-práce

Obhajoba-maturitní-práce

Prezentace k obhajobě

Back to Top