Operační program Jan Ámos Komenský OP JAK

Výzva č. 02_22_003

Ve školních letech 2023 – 2026 realizujeme uvedené šablony./h4>1

Od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2026

1.III/5 Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ
1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ
1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ
1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků v SŠ
1.III/11 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ

* Projekt je realizován za podpory operačních programů EU a MŠMT České republiky.

Back to Top