Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram,
Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram,
IČ: 00508268, E-mail: iss@pbm.czn.cz
tel.: 318 623 742, www.isspb.cz

Vážení rodiče, milí uchazeči,

děkujeme Vám za zájem o studium na naší škole a pevně věříme, že naplníme veškerá Vaše očekávání.

Rádi bychom Vás informovali o proběhlých informačních schůzkách pro žáky budoucích prvních ročníků, které se konaly v Restauraci Na Plzeňské (Uran).

Důležité informace naleznete v následujících prezentacích:

Prezentace_ze_schůzky_budoucích_prvních_ročníků_2021_22_PL1A, PL1B
Prezentace_ze_schůzky_budoucích_prvních_ročníků_2021_22_HC1 Prezentace_ze_schůzky_budoucích_prvních_ročníků_2021_22_Kuchař, číšník
Prezentace_ze_schůzky_budoucích_prvních_ročníků_2021_22_AR1A C1A

Studium na naší škole žáci zahájí 1. – 3. 9. adaptačním kurzem. Kurz bude zahájen dne 1. 9. v 7.55 hodin v budově školy preventivním testováním na COVID-19 viz níže. Program adaptačního kurzu naleznete zde.

Vstup do budovy školy bude umožněn od 7.30 hodin označeným vchodem pro žáky „ŠATNY – VCHOD PRO ŽÁKY“ z ulice Gen. R. Tesaříka. Upozorňujeme na povinnost mít při vstupu do budovy školy a pohybu ve společných prostorách nasazenou ochranu dýchacích cest podle aktuálního nařízení MZČR.

Preventivní screeningové testování na COVID-19

Ve škole proběhne preventivní screeningové testování žáků s frekvencí 3krát po sobě, první test se provede 1. září 2021, a dále se testuje v termínech 6. září a 9. září 2021.

Preventivního testování se nemusí účastnit žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (nutné doložit příslušným potvrzením).

Testování ve škole lze také nahradit potvrzením o platném negativním testu z odběrového místa ne starším než 72 hodin.

Back to Top