Milí uchazeči, vážení zákonní zástupci,

rádi bychom Vás touto cestou informovali o změnách, které se týkají přijímacího řízení na střední školy. V současné době byl vydán zákon o zvláštních pravidlech pro přijímání ke vzdělávání ve školním roce 2019/2020. Celý zákon naleznete na stránkách MŠMT, ale my jsme pro Vás a pro Vaši snadnější orientaci v dané situaci shrnuli zásadní informace, které z tohoto zákona vyplývají.

  • Jednotnou přijímací zkoušku konají pouze uchazeči o obory zakončené maturitní zkouškou (v našem případě se jedná o obory Hotelnictví, Cestovní ruch, Pedagogické lyceum a Podnikání). U oborů s výučním listem (Kuchař–číšník, Cukrář, Aranžér) probíhá přijímání pouze na základě průměru posledních třech vysvědčení. Žádná školní přijímací zkouška se na naší škole nekoná.

  • Jednotná přijímací zkouška do prvního ročníku oboru středního vzdělání s maturitní zkouškou proběhne nejdříve 14 dnů po obnovení školní docházky. Termín konání stanoví a zveřejní na svých internetových stránkách Ministerstvo školství, mládeže

    a tělovýchovy a my ho následně zveřejníme na webových stránkách školy isspb.cz

  • Jednotnou přijímací zkoušku koná uchazeč pouze jednou, a to ve škole uvedené

    na přihlášce v prvním pořadí. Výsledky budou zpřístupněny i druhé škole, kterou uchazeč uvedl na přihlášce. Zachován zůstává náhradní termín pro uchazeče, kteří se nemohli z omluvitelných důvodů zúčastnit prvního termínu – např. nemoc).

  • Ve všech  oborech vzdělání bude seznam přijatých uchazečů zveřejněn do 8 kalendářních dnů po dni pro konání řádného termínu jednotné přijímací zkoušky.

  • Zápisový lístek, kterým uchazeč potvrdí svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole, odevzdáte nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu pro zveřejnění seznamu přijatých uchazečů.

  • Zákon stanoví, že v případě neúspěchu u přijímacích zkoušek není odvolání proti rozhodnutí ředitele přípustné. Nicméně ani letos uchazeči nepřichází o možnost být operativně přijati na místa, která budou uvolněna po uplynutí lhůty pro odevzdání zápisových lístků, pokud se v pořadí umístili takzvaně „pod čarou“. Standardní odvolání je letos nahrazeno institutem nového rozhodnutí. Díky tomuto mechanismu může ředitel sám aktivně přijmout uchazeče na uvolněná místa podle výsledného pořadí po odevzdání zápisových lístků.

Další možností, jak lze být přijat na naši školu v případě neúspěšného pokusu je, přihlásit se k dalšímu kolu přijímacího řízení, které škola vyhlásí v případě volné kapacity jednotlivých tříd.

Víme velmi dobře, že zrušení druhého termínu jednotné přijímací zkoušky je pro mnohé z Vás velmi stresující, ale není třeba propadat panice – dle kritérií se podílí v přijímacím řízení jednotná přijímací zkouška pouze ze 40 % bodového hodnocení, dalších 60 % bodů tvoří průměr z posledních třech vysvědčení ze ZŠ – tady je promítnuta a zohledněna Vaše dlouhodobá studijní snaha. I v případě, že se Vám tedy jednotná přijímací zkouška v jednom termínu nepodaří dle Vašich představ, rozhodně to nemusí znamenat, že na naši školu nebudete přijati.

Doporučujeme Vám sledovat naše webové stránky www.isspb.cz a facebookové stránky, kde najdete další informace, které pravidelně aktualizujeme. V případě jakýchkoliv dotazů se
na nás neváhejte obrátit (info@iss.pb.cz)

Přejeme Vám v této nelehké době hlavně zdraví, pevné nervy a spoustu studijních úspěchů při domácím vzdělávání a v září se budeme těšit na viděnou ve školních lavicích.

A nezapomeňte –  # spolutozvládneme  J

ISŠ HPOS Příbram

Back to Top