Obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou


HOTELNICTVÍ

čtyřleté denní studium 65-42-M/01
ŠVP: Hotelová škola


CESTOVNÍ RUCH
čtyřleté denní studium 65-42-M/02
ŠVP: Služby cestovního ruchu


PEDAGOGICKÉ LYCEUM
čtyřleté denní studium 78-42-M/03
ŠVP: Pedagogické lyceum

Back to Top