Informace pro uchazeče: Školní přijímací zkouška se ve školním roce 2020/2021 nekoná. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy sjednotilo termín ukončení přijímacího řízení a zveřejnění seznamu uchazečů ve všech oborech středního vzdělávání na nejdříve 19. května 2021. Zápisový lístek musí být odevzdán do 10 pracovních dnů, tzn. do 2. června 2021.
Back to Top