Ing. Jiří Vandělík – školní metodik prevence

Kontakt:
 Ing. J. Vandělík, vandelikj@iss.pb.cz, 318 623 742,   l. 136

Poskytované služby:

– poskytování kontaktů na odborníky,

– konzultace v problematice mezilidských vztahů (šikana, adaptace na školní docházku, …),

– aktivity prevence společensky nežádoucích jevů, 

INFORMACE:

Užitečné odkazy pro všechny (včetně rodičů):

http://seznamsebezpecne.cz
http://bezpecnyinternet.cz
http://drogy-info.cz
http://drogovaporadna.cz
http://odrogach.cz
http://poradna.adiktologie.cz

Back to Top