Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114 se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který provádí Směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 ze dne 26. října 2016 o přístupnosti webových stránek a mobilních aplikací.
Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na tyto webové stránky (https://isspb.cz/)

Stav souladu

Tento web využívá Open Source Content Management System WordPress a šablonu stránek Inovado Theme a byl navržen tak, aby byl plně přístupný a použitelný podle doporučení Web Content Accessibility Guidelines (WCAG v2.0).

Tento web využívá standardy HTML 5. Grafická podoba je dána užitím obrázků a kaskádových stylů CSS ve verzích 1 – 3, které odpovídají specifikaci podle konsorcia W3C. Na stránkách je umístěn JavaScript. Stránky jsou připraveny tak, aby byly bez neadekvátních omezení použitelné s vypnutými styly, skripty i obrázky

Další formáty

Na našem serveru jsou informace nabízeny i v podobě dokumentů formátu PDF, XLS(X), DOC(X), PPT(X).
K prohlížení těchto dokumentů, je možné si zdarma stáhnout tyto prohlížeče:

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno dne 01.04.2020. Prohlášení bylo revidováno dne 01.04.2020.
Toto prohlášení bylo vypracováno dle metodického pokynu MVČR k tomuto zákonu.
Zpětná vazba a kontaktní údaje
Zpětnou vazbu ohledně přístupnosti webových stránek a informací na nich uvedených směrujte na níže uvedené kontakty.

Kontakt na správce obsahu

Ing. Zdeněk Nevrkla, 318 623 742, nevrklaz@iss.pb.cz
Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost zaslanou v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 kontaktujte:
Ministerstvo vnitra
odbor eGovernmentu
náměstí Hrdinů 1634/3
140 21 Praha 4
pristupnost@mvcr.cz

Back to Top