Parlament žáků je důležitým článkem chodu školy, který by měl výrazně ovlivňovat prostředí, vztahy a úroveň  komunikace v naší škole.

Školní parlament – zástupci tříd pro školní rok 2023/2024


Zápisy z jednání

Příští jednání školního parlamentu: 15. 1. 2024 od 7:10 hodin v učebně č. 19.

Back to Top