Vyhlásil pro školní rok 2023/2024 program na podporu bezplatného stravování studentů, trpících potravinovou nebo materiální deprivací pod názvem:

„Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025“

Na základě žádosti jsme získali dotaci ve výši 162 000, 00 Kč. Jedná se
o poskytnutí celkem 200 obědů pro 18 žáků školy.

Projekt Středočeského kraje svojí podstatou zohledňuje současné ekonomické podmínky některých rodin, což mnohým žákům zajišťuje zdravé stravovací návyky a plnohodnotnou stravu v prostředí školního stravování.

Garanti realizace projektu:

Moravcová Dagmar
Projektový manažer a koordinátor ŠVP SOV

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb
Příbram, Gen. R. Tesaříka 114

 

Back to Top