Vyhlásil pro školní rok 2023/2024 program na podporu bezplatného stravování studentů, trpících potravinovou nebo materiální deprivací pod názvem:

„Obědy do škol ve Středočeském kraji ve školních letech 2023 – 2025“

Na základě žádosti jsme získali dotaci ve výši 162 000, 00 Kč. Jedná se
o poskytnutí celkem 200 obědů pro 18 žáků školy.

Postupně se nám bohužel jen částečně daří motivovat studenty, aby se zdarma stravovali ve školním stravovacím zařízení. Někteří se ostýchají zatím přihlásit. Daleko horší z hlediska správné výživy dospívajících je to, dávají mnohdy přednost různým fastfoodům a jejich potravinám, před plnohodnotným obědem.

Snažíme se působit na žáky ve škole i rodiče na třídních schůzkách, aby se žáci, kteří by mohli využít bezplatné stravování do projektu zapojili a třeba tím i pomohli sobě i rodině.

Projekt Středočeského kraje svojí podstatou zohledňuje současné ekonomické podmínky, což by mnohým žákům i rodinám pomohlo v rodinném rozpočtu, ale naše společnost si zatím asi nezvykla žádat o pomoc, když je ta možnost.

Chtěli bychom tímto povzbudit žáky i rodiče, aby nabízené možnosti využili.

Garanti realizace projektu:

Moravcová Dagmar
Projektový manažer a koordinátor ŠVP SOV

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb
Příbram, Gen. R. Tesaříka 114

Back to Top