NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Pomáháte? Pomůžeme!

Grantové výzvy NROS se týkají především odborného vzdělávání jak žáků středních škol, tak také oblasti pedagogiky a didaktiky ve vzdělávání žáků.

Projekt „Cukrařina je umění“ je zaměřen na střední odborné vzdělávání a rozvoj odborných kompetencí a dovedností žáků oboru „Cukrář“. Jedná se o žáky se zájmem o studium, o žáky nějakým způsobem znevýhodněné, o talentované žáky atp. Cukrářské odborné kurzy, na nichž si žáci dále rozvíjejí své znalosti, dovednosti a odborné kompetence, jsou pro některé z nich finančně náročné. Z tohoto důvodu jsme velmi rádi, že nadace NROS poskytla finanční dotaci
ve výši 45 000, 00 Kč na dva kurzy s odbornou tématikou „cukrářského umění ve zdobení dortů a figurální tvorbě“, pro celkem 9 žáků oboru vzdělávání „Cukrář“.

Naším cílem je zatraktivnit pro žáky učební obor „Cukrář“ a tím i ve spolupráci s nadačním fondem NROS umožnit žákům oboru lepší uplatnění na trhu práce a motivaci pro studium oboru, což podporují i nadstandardní kurzy vedené odbornými lektory v rámci dotace NROS.

Garanti realizace projektu:
Michaela Demská a Dana Janoušková
Mistři odborného výcviku

Mgr. Dagmar Moravcová
Projektový manažer a koordinátor ŠVP školy

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb
Příbram, Gen. R. Tesaříka 114

Back to Top