NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Pomáháte? Pomůžeme!

Grantový dotační projekt „digitálně ke znalostem a dovednostem a praxi“ škola realizovala na základě získání grantu od NROS na zakoupení digitálního dotykového displeje pro výuku žáků učebních oborů na podporu digitalizace ve vzdělávání. Získali jsme dotaci ve výši 45 000,00 Kč na zakoupení digitálního displeje. Studenti i pedagogové mají nové možnosti výuky a podporu rozvoje digitálního vzdělávání ve škole pomocí dotykového zobrazovacího systému.

NROS vypisuje grantové dotační tituly především na podporu a rozvoj odborného vzdělávání, což je v tomto směru pro školy i společnost velký přínos.

Garant realizace projektu:

Ing. Zdeněk Nevrkla
ICT specialista

Mgr. Dagmar Moravcová
Projektový manažer a koordinátor ŠVP školy

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb
Příbram, Gen. R. Tesaříka 114

Back to Top