Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb, Příbram, Gen. R. Tesaříka 114

IZO ŠKOLY: 108051692
IČ: 00508268
datová schránka: ncbxdw2
ePodatelna: ISSPB@kr-s.cz
e-mail: info@isspb.cz

ředitel školy:
Ing. Marcela Hodková
tel. 318 623 742
e-mail: hodkovam@isspb.cz

sekretariát školy:
Nikola Hranická
e-mail: hranickan@isspb.cz
tel.: 318 623 742
mob.: 602 461 267

recepce:
tel.: 318 626 904

zástupci ředitele pro teoretické vyučování:

Mgr. Naďa Vršecká
tel.: 318 623 742
e-mail: vrseckan@isspb.cz

Mgr. Václav Švenda
tel.: 318 623 742
e-mail: svendav@isspb.cz

učitel odborného výcviku:

Mgr. Lenka Soukalová
e-mail: soukaloval@isspb.cz
tel.: 720 998 391

vedoucí provozu:

Mgr. Jaroslav Melša
tel.: 318 623 742
e-mail: melsaj@isspb.cz

výchovná a kariérová poradkyně:
Mgr. Marie Velflová
e-mail: velflovam@isspb.cz
e-mail: marie.velflova@atlas.cz
http://www.poradce149.blog.cz
tel.: 318 623 742

školní metodik prevence:
Ing. Jiří Vandělík
e-mail: vandelikj@isspb.cz
tel.: 318 623 742

ICT koordinátor:
Ing. Zdeněk Nevrkla
e-mail: nevrklaz@isspb.cz
tel.: 318 623 742 – l. 135

Domov mládeže při SOU Dubno
www.dubno.cz
tel.: 318 626 265, 318 624 517

Domov mládeže při SZŠ a VOŠ zdravotnické Příbram
www.szs.pb.cz
tel.:318 679 051

pracoviště praktického vyučování:
Restaurace Na Plzeňské 75, Příbram
tel.: 318 623 595
e-mail: naplzenske@iss.pb.cz

odborná učebna – Telefonica 02, Příbram
tel.: 318 543 087
Aurelie Stiborová Peterková
e-mail: stiborovaa@isspb.cz

Restaurace Na Plzeňské

Back to Top