Mgr. Marie Velflová

– výchovná a karierová poradkyně

KONZULTAČNÍ HODINY:

Sudý týden i lichý týden:

místnost VP a ŠMP (č. 59)

                                               

– v případě, že se vám časy konzultací nehodí a v případě krize kdykoli (komunikace přes mail: velflovam@isspb.cz  nebo velflova.marie@seznam.cz). 

318 623 742   l. 136

Poskytované služby:

– konzultace v problematice mezilidských vztahů (šikana, adaptace na školní docházku, …),

– poskytování kontaktů na odborníky,

– pomoc při řešení problémů se školní neúspěšností žáka,

– pomoc žákům s SVP (Dysclub) a žákům FA,

– aktivity prevence společensky nežádoucích jevů,

– kariérové poradenství.

 

INFORMACE:

Užitečné odkazy pro všechny (včetně rodičů):

http://seznamsebezpecne.cz

http://bezpecnyinternet.cz

http://drogy-info.cz

http://drogovaporadna.cz

http://odrogach.cz

http://poradna.adiktologie.cz

http://infoabsolvent.cz

 

WELLBEING:

Věda o WELL-BEING – jak překládat do češtiny a co to vlastně je?

 

 

SISU:

 

https://protisedi.cz/sisu-finska-odpoved-na-tvrde-casy-2/

4 DOHODY:

https://www.welcometothejungle.com/cs/articles/ctyri-dohody-klid-zivot-prace

Back to Top