FSCM.

fscm7

Spolupráce FSCM a Fotbalové Akademie 1. FK Příbram

V úzké spolupráci s FA 1. FK Příbram Fotbalové sportovní centrum mládeže zřízené v roce 2015 při naší škole úspěšně působí na mladé sportovce a systematicky je vede ke zdravému životnímu stylu, formuje jejich charakter, vede je k sebeovládání, k týmovému duchu, k fair play hře a měření sil, k touze se uplatnit a prosadit. Nabízí smysluplnou náplň pro dospívající mládež a zároveň je prevencí sociálně patologických jevů jako je agresivita, vandalství, gamblerství či závislost na alkoholu nebo jiných toxických látkách. Důraz je kladen na vzdělávání těchto sportovně nadaných jedinců, a proto je nastaveno kvartální hodnocení studentů. Cílem je skloubit sportovní rozvoj se studijními výsledky ve škole. Je důležitá vzájemná komunikace a působení na hráče ze strany školy a vedení Akademie. Smlouva, která tuto spolupráci stvrzuje, obsahuje dva klíčové body – jednak pravidelné – čtvrtletní hodnocení hráčů, a to jak po stránce sportovní, školní, tak i po stránce chování hráčů. Druhým bodem smlouvy je sladění společných dopoledních tréninků s denním rozvrhem vyučovacího dne, neboť došlo k navýšení počtu tréninkových jednotek a hoši tak trénují ve školním roce dvoufázově.

Škola za podpory svého zřizovatele KÚ Středočeského kraje zřídila pro přípravu nadaných sportovců funkční FSCM, založené na dlouholeté spolupráci s příbramským fotbalovým klubem, která se datuje již od roku 1993.

 1. Základní informace o FSCM při ISŠ HPOS Příbram

FSCM má silné trenérské zázemí a propracovanou metodiku péče o talentované žáky. Cílem FSCM je soustředit talentované žáky ve fotbale a poskytnout jim intenzivní tréninkovou péči pro jejich další výkonnostní růst. Zařazeným žákům  FSCM poskytuje možnost zkvalitnění sportovní přípravy také částečnou nebo úplnou úhradou účasti na společných výcvikových táborech a i materiální výpomoc (možnost úhrady podpůrných prostředků, speciální obuvi, příp. dalšího sportovního materiálu po dohodě s vedoucím trenérem). Zajištěn je i informační a metodický servis (termíny, nominační kritéria apod.). Snahou je zajistit kvalitní zdravotní zabezpečení zejména u závažnějších zranění, ale i v preventivní oblasti. Nutným předpokladem je odpovídající výkonnost a tréninková morálka žáků.

FSCM při ISŠ HPOS Příbram

Adresa: Gen. R. Tesaříka 114, 261 01 Příbram
Mgr. Jaroslav Černý – šéftrenér FSCM
Ing. Milan Sauer – pověřený ekonomickými záležitostmi centra
Mgr. Marie Velflová – pověřená sledováním a vyhodnocováním studijních výsledků zapojených žáků ve spolupráci s trenéry

 1. Vznik FSCM

Fotbalové sportovní centrum mládeže při Integrované střední škole hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, Gen. R. Tesaříka 114 vzniklo k 1. září 2015 na základě Rozhodnutí zřizovatele školy.

 1. Poslání FSCM

Zajištění intenzivní tréninkové péče nejtalentovanějším jedincům napříč ročníkům a oborům vzdělávání naší školy. Zabezpečení podmínek jejich dalšího výkonnostního růstu bude dosaženo:

 • vytvořením fungujícího systému pravidelné a trvalé práce s talentovanými žáky
 • spoluprací s Fotbalovou akademií při koordinaci celoročního působení oddílových trenérů 1. FK Příbram
 • výchovou talentované mládeže podporou vytváření správných tréninkových a závodních návyků
 1. Financování FSCM

FSCM je financováno z příspěvku zřizovatele – Středočeského kraje a snahou je získávání prostředků pro činnost i ze soukromých zdrojů.

 1. Členství v SCM

Členství ve FSCM je otevřené pro všechny talentované žáky školy:

 • žákovských kategorií
 • dorosteneckých kategorií
 • juniorských kategorií
 • hráče, kteří jsou registrováni v jiných oddílech a splňují podmínky členství stanovené pro daný rok.
 1. Naší školou prošli nebo ještě studují tito úspěšní borci

fscm2

 1. Dosažené úspěchy
 • Středoškolská futsalová liga
  • Mistři republiky – Brno 2011
  • Mistři republiky – Brno 2013
  • místo – Brno 2015
 • O pohár Josefa Masopusta
  • Krajské finále – první místo – 2011
  • Krajské finále – první místo – 2013
  • Republikové finále – první místo – 2013
  • Krajské finále – první místo 2014
  • Krajské finále – první místo 2015
 • Futsal oficiální soutěže
 • Okresní přebor – první místo 2012/13
 • Středočeský krajský přebor – první místo 2013/14
 • Divize A – třetí místo 2014/15
 • liga „Západ“ 2015/16

Závěrečná zpráva pro Středočeský kraj sezóna 2014/2015
Závěrečná zpráva pro Středočeský kraj sezóna 2015/2016

Back to Top