OPJAK

Výzva č. 02_22_003

Ve školních letech 2023 – 2026 realizujeme uvedené šablony.

Od 1. 2. 2023 do 31. 1. 2026

1.III/5

   Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

1.III/8

   Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/9

   Spolupráce pracovníků ve vzdělávání SŠ

1.III/10

   Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

1.III/11

   Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ

* Projekt je realizován za podpory operačních programů EU a MŠMT České republiky.

Jednotlivé části projektu, do nichž je škola zapojena:

1.III/5 Kariérový poradce Cílem aktivity je především: • příprava žáků pro vstup na trh práce • poradenství v oblasti dalšího vzdělávání • komunikace se žáky a rodiči • podpora žáků se specifickými potřebami • identifikace nadaných žáků a jejich podpora

1.III/8 Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání Cílem aktivity je: • podpora profesního růstu pedagogů a ostatních zaměstnanců školy

1.III/9 Spolupráce pracovníků ve vzdělávání Cílem aktivity je: • podpořit profesní růst pedagogů pomocí vzájemné spolupráce ve vzdělávacím procesu • sdílení příkladů dobré praxe ve vzdělávání

1.III/10 Inovativní vzdělávání žáků SŚ Cílem aktivity je: • osobnostní a sociální rozvoj žáků a jejich podpora v rozvoji znalostí, dovedností a postojů prostřednictvím netradičních vzdělávacích metod a strategií • využíváním různých vzdělávacích forem a metod snižovat předčasných odchodů žáků ze vzdělávání

1.III/11 Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ Cílem aktivity je: • podpora žáků s odlišným mateřským jazykem formou doučování českého jazyka • začleňování žáků do vzdělávacího procesu střední školy

Výstupy projektu jsou zaměřeny na inovaci ve vzdělávání žáků, využívání moderních metod a forem ve vzdělávání žáků. Využívání ICT technologií ve výuce a zavádění umělé inteligence do výuky. Podpora individualizace vzdělávání jednotlivých žáků s ohledem na jejich vzdělávací potřeby, osobnostní rozvoj, možnosti a jejich osobní cíle v profesním uplatnění a dalším celoživotním vzdělávání.

Mgr. Dagmar Moravcová Projektový manažer a koordinátor ŠVP

Back to Top