NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI
Pomáháte? Pomůžeme!

Grantové výzvy NROS se týkají především odborného vzdělávání jak žáků středních škol, tak také oblasti pedagogiky a didaktiky ve vzdělávání. Tento projekt je zaměřen na podporu a rozšíření znalostí, dovedností a odborných kompetencí pro obory „Číšník“, „Kuchař – číšník“.

Grantový dotační projekt byl realizován pod názvem: Můj obor je můj život – „Barman“. Jeho zaměření bylo na zvýšení odbornosti profese ve studovaném oboru. Barmanský odborný kurz, na němž si žáci dále rozvíjejí své znalosti, dovednosti a odborné kompetence, je pro některé z nich finančně velmi náročný. Z tohoto důvodu jsme velmi rádi, že nadace NROS poskytla finanční dotaci – ve výši 45 000, 00 Kč – na kurz  s odbornou tématikou „Barman“. Získané dovednosti a kompetence žáky motivují k profesnímu uplatnění a dalšímu osobnostnímu růstu a díky komunikaci s klienty i k sociálnímu rozvoji. Podporuje rovněž významně jejich uplatnění na trhu práce a profesní „hrdost“.

Díky finanční dotaci mohlo 9 žáků absolvovat kurz barmana pod vedením špičkového odborníka – lektora pana Davida Neumanna.

Získané dovednosti žáci prezentují při různých rautech na zakázku, v běžném provozu na praxi, při soutěžích a prezentaci školy.

Dotační tituly nadace NROS pro rozvoj středního odborného vzdělávání mají pro školu a především žáky velký význam z hlediska možnosti využívání placených služeb odborníků, které posilují jejich profesní kompetence a motivaci k osobnímu rozvoji.

Garanti realizace projektu:

Daniel Filip,  mistr odborného výcviku

Mgr. Dagmar Moravcová
Projektový manažer a koordinátor ŠVP školy

Integrovaná střední škola hotelového provozu, obchodu a služeb Příbram, Gen. R. Tesaříka 114

Back to Top