historie

Škola má již dlouhodobou tradici, která sahá až do šedesátých let, kdy se v Příbrami poprvé objevila učňovská škola obchodní a v roce 1970 se tato škola sloučila s učňovskou školou oděvní (existence od roku 1950). Celkem 10 let škola působila v rámci podniku RaJ Příbram a od roku 1990 je samostatným právním subjektem.

Integrovaná střední škola HPOS se orientuje na náročnou sféru služeb. Udržuje tradiční učební obory, o které je stále velký zájem, ale současně vychází vstříc rostoucímu počtu žáků, kteří chtějí v oblasti hotelového provozu, obchodu a služeb získat úplné střední odborné vzdělání zakončené maturitní zkouškou.Škola má své partnery i v zahraničí. Ve spolupráci s prestižní francouzskou hotelovou školou v Nancy jsou pořádány akce „Dny francouzské kuchyně“ v Příbrami a „Dny české kuchyně“ v Nancy, kam cestují v rámci odborné zahraniční praxe především studenti hotelové školy, ale i studenti učebních oborů. Na podobném principu probíhají i výměnné stáže studentů naší školy a francouzské školy z Ottange. Naši studenti tam mají možnost účastnit se gastronomických akcí, které jsou součástí prezentace školy při Dnu otevřených dveří.

Nedílnou součástí školy je organizování prezentačních akcí pro různé firmy i jednotlivce ve formě rautů. Žáci hotelové školy se prezentují ve špičkových hotelích v Karlových Varech i v Praze a společně s žáky oboru kuchař, číšník a cukrář pak při akcích pořádaných cateringovými firmami na různých místech republiky pro významné zákazníky. Žáci oboru aranžér se účastní odborných soutěží, podílí se na výzdobě učeben škol, připravují spolu s učiteli odborného výcviku aranžmá výkladních skříní u soukromých podnikatelů, nabízejí své výrobky při příležitosti českých tradic – Velikonoce, Vánoce, „Dušičky“, apod.

Pro žáky všech učebních oborů jsou pořádány soutěže odbornosti a nejlepší z nich se účastní odborných soutěží s celorepublikovou působností, např. „O zlatou slunečnici HERA“, barmanských soutěží, odborných soutěží v oblasti aranžování.

ISŠ HPOS Příbram je členem Asociace kuchařů a cukrářů ČR, Podnikatelského svazu pekařů a cukrářů, Okresní hospodářské komory v Příbrami a Asociace hotelových škol. Tato sdružení pořádají množství školení, seminářů a tématických exkurzí, kterých se zúčastňují pedagogičtí pracovníci spolu se žáky jednotlivých učebních oborů.

Back to Top