ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY UČEBNÍCH OBORŮ

 • Rozpis žáků u závěrečné zkoušky – bude upřesněn

 • Termín odevzdání Samostatné odborné práce (SOP):do 02.04.2024.

  (třída C3A a třída S3B)

Obor kuchař, číšník a kombinace kuchař/číšník (třída S3B)

 • Písemná závěrečná zkouška

Dne 03.06.2024 v 7,30 hod v budově školy.

 • Praktická závěrečná zkouška

Od 04.06.2024 do 17.06.2024, čas bude upřesněn, na pracovišti restaurace „Na Plzeňské“

Žáci budou rozděleni do skupin podle zaměření.

 • Ústní závěrečná zkouška

Dne 19.06.2024 v budově školy, čas a rozpis žáků bude upřesněn.

Obor cukrář (třída C3A)

 • Písemná závěrečná zkouška

Dne 03.06.2024 v 7,30 hod v budově školy.

 • Praktická závěrečná zkouška

Od 04.06.2024 do 17.06.2024, čas bude upřesněn, na pracovišti cukrárny „Na Plzeňské“.

 • Ústní závěrečná zkouška

Dne 19.06.2024 v budově školy, čas a rozpis žáci bude upřesněn.

Obor aranžér (třída AR3A)

 • Písemná závěrečná zkouška

Dne 03.06.2024 v 7,30 hod v budově školy.

 • Praktická závěrečná zkouška

Od 04.06.2024 do 17.06.2024, čas bude upřesněn, na pracovišti odborného výcviku v budově bývalého TELECOMU.

 • Ústní závěrečná zkouška

Dne 20.06.2024 v budově školy, čas a rozpis žáků bude upřesněn.

Back to Top