Závěrečné zkoušky učebních oborů

Rozpis studentů u závěrečné zkoušky – zde

Termín odevzdání Samostatné odborné práce (SOP): do 31. března 2022- třída S3B a AC3A (obor vzdělání Cukrář)

Samostatná odborná práce /SOP/ – SOP odevzdat ve škole UOV p. Šedivému – kancelář ODV(nejlépe po domluvě na přesném termínu převzetí SOP).

Ústní část závěrečné zkoušky:

Třída AC3A
Zkouška se bude konat v budově školy dne 16. června 2022 /čtvrtek/
Ø dopoledne obor Ar
Ø odpoledne obor Cu

Pořadí u zkoušky a čas zkoušky bude upřesněn.

Třída S3B
Zkouška se bude konat v budově školy dne 17. června 2022 /pátek/
Pořadí u zkoušky a čas zkoušky bude up8:00 hodin v budově školyřesněn.

Písemná část závěrečné zkoušky 1. června 2022 v 8:00 hodin budově školy

Praktická část závěrečné zkoušky: 2. června 2022 – 14. června 2022

Třída S3B a AC3A (obor vzdělání Cukrář)
Praktická zkouška bude probíhat na školním pracovišti PVY Na Plzeňské /Uran/.
Rozpis praktické zkoušky bude upřesněn.

Třída AC3A (obor vzdělání Aranžér)
Praktická zkouška bude probíhat na školním pracovišti PVY Telecom /dílny ISŠ/.
Rozpis praktické zkoušky bude upřesněn.

Předání výučních listů bude probíhat   23. června 2022 /čtvrtek/ na Zámečku
Přesný termín předání výučních listů bude upřesněn u praktické závěrečné zkoušky.

Back to Top