Stravování žáků školy je zajišťováno pracovištěm praktického vyučování
Na Plzeňské, Plzeňská 75, Příbram II.

Cena stravenky činí pro studenty školy 45 Kč.

Back to Top