Návštěva ZČU v Plzni

Tento týden naši ruštináři 1. a 2. ročníku navštívili pedagogickou fakultu Západočeské univerzity v Plzni.

Při příchodu na katedru ruského jazyka nás přivítala její vedoucí Mgr. Michaela Pešková, Ph.D., sbor vyučujících a studenti. Místní studenti 2. ročníku si připravili folklorní koncert, během kterého jsme se seznámili s českými a ruskými tradičními hudebními nástroji, zazpívali lidovou českou píseň a ruské „častušky“. Podívali jsme se na prezentaci o nejhlubším a nejstarším jezeře světa „Bajkal“. Dále jsme se seznámili se studentským životem na ZČU a prošli jsme se budovou Fakulty pedagogické ve Veleslavínově ulici a centrem Plzně. Navštívili jsme areál kampusu na Borech, kde jsme měli exkurzi v univerzitní knihovně a v Ústavu jazykové přípravy. Závěrem byl oběd v centru města. Děkujeme za přípravu programu a organizaci exkurze PhDr. Janě Sovákové, Csc., kandidátovi filologických věd Giglovi Dzhyndzholiiu a studentům katedry RJ.