„Váš den odborné praxe“

Takto byl nazván projektový den pro žáky příbramských základních škol, kteří projevili zájem o obory vzdělání zakončené výučním listem na Integrované střední škole v Příbrami. Akce se konala 18. 1. 2019 ve školní restauraci „Na Plzeňské“, na pracovišti praktického vyučování, kde se žáci hravou formou seznámili s náplní oborů Kuchař – číšník, Cukrář a Aranžér.

Pod vedením učitelů odborného výcviku a žáků si zájemci vyzkoušeli různé činnosti v uvedených oborech.

ISŠ HPOS Příbram připravuje další projektové dny, které budou určeny žákům 7. až 9. tříd základních škol z příbramského okresu. Chceme tak váhajícím žákům alespoň trochu usnadnit výběr jejich budoucí profese.

Těšíme se na setkání.

                                                                                                              Učitelé a žáci ISŠ HPOS Příbram