Informace k projektu Středočeského jízdného.

<img class=“alignleft wp-image-37275″ src=“https://isspb.cz/wp-content/uploads/jizdne1.png“ alt=““ width=“272″ height=“171″>

Zastupitelstvo Středočeského kraje na svém jednání dne&nbsp;27. srpna 2018 schválilo projekt středočeského jízdného&nbsp;pro&nbsp;žáky, studenty a seniory nad 65 let, který umožní, aby&nbsp;jim zbylé náklady spojené&nbsp;s dojížděním uhradil Středočeský&nbsp;kraj. Studující základních a středních škol včetně učilišť&nbsp;a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost zapojit&nbsp;se do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty&nbsp;a seniory, které se vztahuje na studenty základních, středních&nbsp;škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let. Žáky, studenty a seniory nad&nbsp;65 let, který umožní, aby jim zbylé náklady spojené&nbsp;s dojížděním uhradil Středočeský kraj.

Studující základních a středních škol včetně učilišť a senioři nad 65 let budou mít od 1. září 2018 možnost&nbsp;zapojit se do Projektu středočeského jízdného pro žáky, studenty a seniory, které se vztahuje na studenty&nbsp;základních, středních škol a učilišť na celou dobu jejich školní docházky a pro seniory nad 65 let.

<strong>&nbsp;</strong>
<img class=“wp-image-37279 alignright“ src=“https://isspb.cz/wp-content/uploads/jizdne2.png“ alt=““ width=“282″ height=“220″>
<strong>Základní podmínky proplacení žákům, studentům a učňům:</strong>
<ul>
<li>Dojíždění do školy a zpět</li>
<li>Trvalé bydliště na území Středočeského kraje</li>
<li>Věk od 6 let do vystudování střední školy nebo učiliště</li>
<li>Využití autobusů a železnice Pražské integrované dopravy, autobusů Středočeské integrované dopravy, regionální železnice a příměstské autobusové dopravy</li>
<li>Využívání pouze čtvrtletního a ročního kupónu u integrované dopravy, u příměstské autobusové dopravy (mimo integrovanou dopravu a železnici) budou proplaceny jízdenky</li>
<li>Bydliště a škola nesmí být v jedné obci nebo městě</li>
<li>Škola může být i mimo Středočeský kraj, proplácí se však jen jízdné po kraji</li>
</ul>
<strong>Jak postupovat?</strong>
<ul>
<li>Žáci, studenti a učni zasílají žádosti elektronicky</li>
<li>Formuláře budou k dispozici na internetových stránkách Středočeského kraje
a na <a href=“http://www.stredoceskejizdne.cz“>stredoceskejizdne.cz</a> od pondělí 3. září 2018</li>
<li>Vyplněný formulář je nutné odeslat do 31 dnů od počáteční platnosti kupónu</li>
<li>K vyplněnému formuláři přiložit naskenovaný doklad o zakoupení kupónu</li>
<li>Po vyřízení žádosti bude příslušná částka proplacena na bankovní účet uvedený v žádosti</li>
<li>Bližší informace budou k dispozici u jednotlivých žádostí do projektu</li>
</ul>
<strong>Informační linka 257 280 844 od 3. 9. 2018 (po – pá 8 – 14 hodin)</strong>

<strong>Informace k&nbsp;možnosti zálohově vypláceného Středočeského jízdného žákům a studentům základních a středních škol</strong>

Tato možnost poskytnutí daru – zálohy k&nbsp;pořízení kvartálního (90 denního) časového předplatného bude umožněna pouze sociálně slabým žákům a studentům, kteří budou splňovat podmínky projektu Středočeského jízdného.

Postup bude následující:

Žadatel vyplní elektronický formulář „Žádost o stipendium Středočeského kraje na dojíždění
do školy /Návrh na uzavření darovací smlouvy/“ který je k&nbsp;dispozici na <a href=“http://www.stredoceskejizdne.cz“>www.stredoceskejizdne.cz</a>

a ten si vytiskne (formulář se elektronicky neodesílá) a vlastnoručně podepíše.

U údajů o dojíždění vyplní následující údaje:
<ul>
<li>Výše zaplaceného předplatného (časového) jízdného: 0 Kč</li>
<li>Typ kupónu (roční kupón/čtvrtletní kupón/jízdenka pro PAD<sup>1</sup> ): čtvrtletí</li>
<li>Období platnosti předplatného (časového) jízdného:</li>
<li>od: uvede datum vyplnění žádosti</li>
<li>Číslo účtenky: 0</li>
<li>Číslo průkazky (číslo čipové karty): ke které bude následně zakoupen časový kupón</li>
<li>Místo kopie dokladu o pořízení časového kupónu doloží žadatel <strong>rozhodnutí Úřadu práce o přiznání přídavku na dítě a jeho platnost</strong></li>
</ul>
Žadatel je povinen do 30 dnů od úhrady zálohy provést její vyúčtování tj. zaslat kopii účtenky – dokladu o pořízení a kopii časového kupónu (v případě elektronické podoby časového kupónu, se kopie časového kupónu nezasílá). V&nbsp;případě, že nebude žadatelem provedeno vyúčtování poskytnutého zálohového daru, bude žadatel trvale vyřazen z&nbsp;projektu a dlužná částka – dar bude Středočeským krajem vymáhán.

Žádosti lze zaslat písemně na adresu Krajský úřad Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, odevzdat osobně v&nbsp;podatelně Krajského úřadu Středočeského kraje na téže adrese, nebo odevzdat osobně na kontaktních místech ve Středočeském kraji, která budou následně zveřejněna.

O poskytnutí daru – zálohy k&nbsp;pořízení kvartálního (90 denního) časového předplatného bude rozhodovat Rada Středočeského kraje.

Pokud bude žadatel splňovat podmínky, může o poskytnutí daru – zálohy k&nbsp;pořízení kvartálního (90 denního) časového předplatného pro následné období požádat znovu.

<strong>POZOR</strong>

<span style=“color: #ff0000;“><strong>Pro metodickou pomoc </strong><strong>s vyplácením zálohového jízdného je zřízeno pro naši oblast kontaktní místo: </strong></span>

<strong><span style=“color: #ff0000;“>Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná školy zdravotnická, Příbram I, Jiráskovy sady 113</span>; <a href=“http://www.szs.pb.cz/“>http://www.szs.pb.cz/</a></strong>

Back to Top