LEON TAYLOR AT SCHOOL

V pátek 5. 11. nás ve vyučování anglického jazyka poctil svou návštěvou pan Leon Taylor. Žáci 1. – 3. ročníků měli možnost konverzovat s rodilým mluvčím, a tak si ověřit své dosavadní znalosti angličtiny v praxi. Panu Leonovi velice děkujeme za milou a přínosnou návštěvu!