Školní poradenské pracoviště.

logo_EU

Naše škola je zapojena do systémového projektu ministerstva školství “Rozvoj školních poradenských pracovišť – Vzdělávání – Informace – Poradenství II”. Projekt má přispět ke zlepšení pedagogicko-psychologického a kariérového poradenství na školách.
 
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM
A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY
 
V rámci tohoto projektu je zřízeno na naší škole školní poradenské pracoviště, které je tvořeno školním psychologem, školním výchovným poradcem a školním metodikem prevence. Výhodou školního poradenského týmu je, že umožňuje poskytnutí pomoci okamžitě a přímo na místě. Všichni členové týmu jsou odborníci, využívají znalosti prostředí a atmosféry školy, jsou blízcí a dosažitelní nejen pro studenty, ale i pro rodiče a pedagogy. Poskytování poradensko-psychologických služeb školou je bezplatné.
 
 • Školní psycholog: Mgr. Petr Šobra     end_of_the_skype_highlighting
 • Školní výchovný poradce: Mgr. Marie Velflová, Mgr. Ivana Vohnoutová
 • Školní metodik prevence: Mgr. Jaroslava Burmannová, Ing. Jiří Vandělík
Hlavním úkolem poradenského pracoviště je pomoc žákům s rizikovým chováním, osobními a vztahovými problémy, poskytování kariérového poradenství a psychodiagnostiky a rozvoj profesních kompetencí. Náplní pracoviště je rovněž poskytnout podporu a pomoc pedagogům a rodičům při vzdělávání a výchově žáků.

Služby školního psychologa a kouče:

 • Poskytování psychologického poradenství včetně psychoterapie žákům s rizikovým chováním, žákům
  s výukovými a výchovnými problémy, v osobních, vztahových a rodinných problémech
 • Poskytování krizové intervence a poradenství zaměřeného na zpracování krize
 • Poskytování psychologických služeb žákům v oblasti kariérového poradenství
 • Individuální psychodiagnostické činnosti s žáky
 • Individuální a skupinová práce se žáky zaměřená na osobní rozvoj žáků, práce s nadanými žáky
 • Poradenství při potížích s přizpůsobením v třídním kolektivu, práce s třídními kolektivy (prohlubování komunikačních dovedností, schopnosti kooperace, posilování třídního kolektivu)
 • Individuální rozvoj profesních kompetencí
 • Rozvoj vnitřního potenciálu žáků
 • Práce s motivací žáků
 • Doporučení či zprostředkování kontaktu na jiné odborné pracoviště
 • Rozvoj pedagogických schopností a dovedností
 • Asistence při řešení konfliktních situací ve škole
 • Poradenství pro pedagogy v oblasti pracovního i osobního života
 • Poradenské konzultace s rodiči žáků školy
Práce školního psychologa je vázaná zákonnými normami a profesním etickým kodexem, samozřejmostí je naprostá diskrétnost.

Školní psycholog a kouč

Školní psycholog a kouč (pro práci s žáky, rodiči, pedagogy a spolupracujícími subjekty):
Mgr. Kateřina Dragounová  
E-mail: dragounovak@iss.pb.cz

Konzultace je možná po osobní domluvě nebo kontaktováním na výše zmíněnou e-mailovou adresu, krizová intervence je možná okamžitě.
Pracovna školního psychologa a kouče se nachází v prvním patře naproti sekretariátu.
Nenašli jste v tomto profilu odpověď na vaše otázky, neváhejte mě kontaktovat.
Back to Top