Šablony pro SŠ a VOŠ II

Výzva č. 02_18_065 a 02_18_066

Ve školních letech 2019 – 2022 jsme realizovali šablony

2.III/6

Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ

2.III/9

Vzájemná spolupráce pedagogů SŠ

2.III/13

Nové metody ve výuce na SŠ

2.III/17

Zapojení ICT technika do výuky na SŠ

2.III/20

Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

2.III/22

Projektový den mimo školu

2.III/21

Projektový den ve škole

2.III/18

Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

2.III/8

Vzdělávání pedagogického sboru SŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin

2.III/15

Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ

Back to Top